צ'וטטו איתנו חייגו 054-544-4681
STAND WITH ISRAEL

וואטסאפ

תדמית

דומיין

חנות

צרו קשר

תקנון ומדיניות פרטיות

דף הבית » תקנון ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר – www.zohar-developement.co.il

כללי

1. ברוכים הבאים לאתר www.zohar-developement.co.il, אתר אשר נותן שירותי חיפוש דומיינים פנויים, שירותי הקמת אתרים ללקוחות, שירותי אחסון ועוד.

2. בעל האתר ומפעילו הינו מר איתמר מיכאל זוהר , עוסק מספר 205434228 (להלן: "האתר", "הפלטפורמה" ו/או "מפעיל האתר" בהתאמה).

3. תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש").

4. כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה.

5. המשתמש אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלו.

6. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

7. הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.

8. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו.

9. האתר רשאי להציע להחליף ולשנות מבצעים והטבות וכמו כן, רשאי בכל עת להפסיק אותם ללא כל צורך בהודעה מוקדמת וכי לא תינתן האפשרות לכפל מבצעים אלא אם יצוין אחרת על ידי מפעיל האתר.

10. הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.

11. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בו מוגבל אך ורק למטרות קבלת השירותים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממפעיל האתר.

12. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (לעיל ולהלן: ("הלקוח" ו/או "המשתמש") מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.

13. הלקוח מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר.

14. השירות שניתן באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל, באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מפעיל האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי (לעיל ולהלן: ("אזור השירות").

15. מפעיל האתר יהא רשאי לשנות בכל עת ולפי ראות עיניו את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים / השירותים אשר מוצגים באתר וכן להחליף ו/או להוסיף אילו מהמוצרים ברשימת המוצרים או להסיר איזה מהמוצרים / מהשירותים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

16. הלקוח מתחייב לשפות את מפעיל האתר בגין כל נזק שיגרם לו עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר.

17. סרטוני הדרכה, תמונות והצגת המוצרים הינן לשם המחשה בלבד ואינם מחייבים את מפעיל האתר.


שימוש באתר

18. האתר מציע מגוון שירותים אשר חלקם מפורטים להלן.

א. שירות חיפוש דומיין פנוי לצורך הקמת אתר אינטרנט – השימוש בפיצ'ר זה הינו חינמי כך שכל משתמש יכול להשתמש במנוע החיפוש החינמי ולבדוק האם שם האתר אותו רוצה להקים פנוי ו/או תפוס. במידה שהשם המבוקש תפוס תשלח למשתמש הודעה על כך ובמידה והשם פנוי תשלח למשתמש הודעה אשר פותחת בפניו את האפשרות לרכוש את הדומיין בעלות שנתית קבועה כאשר בכל שנה יבוצע חיוב אוטומטי בגין רכישת הדומיין בעזרת מפעיל האתר (להלן: "התשלום השנתי") ו- "רכישת דומיין" בהתאמה).

הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מבין ומודע לעובדה שעל מנת להשלים את רכישת הדומיין הוא יצטרך למלא את פרטיו האישיים אשר ישמשו את מפעיל האתר לרישום הדומיין על שם הלקוח, כך שהפרטים שהוא יכניס לפלטפורמה הינם אותם הפרטים אשר ירשמו על שם הבעלים החדש של הדומיין אותו רכש.

הלקוח מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה כלפי מפעיל האתר במידה והדומיין יפתח כפועל יוצא ממסירת פרטים שגויים על ידי הלקוח בעת רכישת הדומיין וכי מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל טעות ו/או הטעיה אשר נעשה בשוגג ו/או בזדון על ידי הלקוח במסירת פרטיו האישיים.

כמו כן, ראוי לציין שלאחר קבלת הודעה ממפעיל האתר על כך שהדומיין פנוי ומרגע הסדרת התשלום מתחיל תהליך של מילוי פרטים ורישום הדומיין הפנוי על שם הלקוח.

הלקוח מצהיר בזאת שהוא מודע לעובדה כי רישום דומיין חדש על שמו והפעלת הדומיין החדש הינו תהליך אשר לוקח כ- 3 ימי עסקים כך שישנו סיכוי סביר כי מרגע ביצוע התשלום ועד לרישום והפעלת הדומיין על שם המשתמש, ייתפס הדומיין המבוקש ולא יהיה ניתן לרשום אותו על שם המשתמש. מפעיל האתר לא יישא בשום אחריות כזו או אחרת כלפי הלקוח במידה והדומיין המבוקש נתפס בחלון הזמנים אשר צוין לעיל.

במידה והדומיין אכן נתפס לאחר הסדרת התשלום ולא ניתן לרשום ולהפעיל אותו על שם המשתמש תינתן לו האפשרות להחזר כספי מלא ו/או לפתיחת דומיין חדש ופנוי (מדיניות הביטולים וההחזרים תפורט בהרחבה בהמשך).

ב. שירות "הקמת אתר בקליק" – שירות זה אשר ניתן על ידי מפעיל האתר מציע מערכת סגורה לבניית אתרים. העלות עבור מוצר זה הינה בתשלום חד פעמי (להלן: "התשלום החד פעמי") וכן תשלום חודשי עבור השרתים והדומיין (להלן: "התשלום החודשי"), והכל כפי שמובא בעמוד המוצר. כמו כן, בעת הקמת האתר באפשרות משתמש האתר לבחור בין האופציות הבאות:

 הקמת אתר עם כתובת מקומית של הפלטפורמה - zohar-development (להלן: "אתר עם כתובת מקומית")

 הקמת אתר עם שם שיבחר המשתמש וכפי שהוסבר בסעיף א (רכישת דומיין) לעיל.

יובהר בזאת כי במידה ובחר הלקוח להשתמש בכתובת מקומית לא יתבצע הליך של רישום דומיין חדש על ידי מפעיל האתר ועל שמו של המשתמש, קרי האתר שיוקם, ינוהל באופן מקומי תחת שם מפעיל האתר והפלטפורמה.

הלקוח מצהיר כי הוא מודע לעובדה שבמידה וביקש לבחור שם בעצמו יתווספו לעלויות הקמת האתר גם עלויות רכישת הדומיין אשר מפורטות בסעיף א לעיל)

הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע לעובדה כי מערכת "אתר בקליק" הינה מערכת סגורה של השרתים של Zohar-development בלבד. כלומר, לא יהיה ניתן באף שלב להחליף את השרת (אחסון) ולא תינתן אפשרות להחליף את הדומיין של המערכת לפתרון אחסון אחר אשר ייתר את העלות החודשית.

העלות החודשית עבור שירות זה הינה עלות חובה למשתמשי האתר ורק ביטול מלא של כלל השירות וכפועל יוצא מכך סגירת אתר האינטרנט שנפתח עבורו, תבטל את התשלום החודשי.

מובהר כי בכל שלב בוא לא בוצע ו/או בוטל תשלום החודשי על ידי הלקוח, תשלח ללקוח התראת תשלום כך שיינתנו לו 30 ימים להסדיר תשלום עד שהמערכת ננעלת לגישה שלו.

ג. שירות אחסון – שירות זה מציע ללקוחות האתר לרכוש פתרונות אחסון לאתר אותו הם מקימים. שירות האחסון כולל שרת מהיר עם נפח אחסון של 200 GB SSD

בעבור שירות האחסון מקבל המשתמש שירות ניהול ושרת אחסון בתשלום חודשי של 20 ₪ ו/או תשלום שנתי של 240 ₪.

יובהר בזאת כי במידה והתשלום בעבור שירות זה מופסק, תופסק באופן מיידי גם גישת המשתמש לשרת ו/או לכל כלי שיודע לתקשר עם השרת FTP.

הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מבין שמטרת שירות האחסון הינו ניהול שרת האחסון על ידי גורם מקצועי (מפעיל האתר) כך שהמשתמש לא צריך להתעסק בשום דבר למעט תשלום בעבור השירות.

בנוסף, מטעמי אבטחה משתמשי האתר לא יוכלו לנהל את השרתים בעצמם שכן ניהול השרתים מתבצע אך ורק על ידי Zohar-development. על כן, ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תלונה לגבי ניהול השרת והאחסון כ שמידה ורוצה לנהל לעצמו את השרת מוזמן הוא למצוא חלופה אחרת באינטרנט.

ד. שירות הקמת אתר בהתאמה אישית – שירות זה מציע ללקוחות אשר מעוניינים בהקמת אתר תדמית ו/או חנות אינטרנטית ו/או אתרים מורכבים יותר ו/או אתרים בהתאמה אישית, להשאיר את פרטי התקשרותם כגון: שם, טלפון, כתובת מייל, ותחום עיסוק במטרה שנציג מהאתר יחזור אליהם טלפונית יעשה להם אפיון לאתר אותם רוצים לפתוח וישלח להם הצעת מחיר פרטנית עבור השירות אותם הם מעוניינים לרכוש בהתאמה אישית.

מובהר בזאת כי ישנם מקרים של עומס בפעילות האתר כך שמפעיל האתר אינו מתחייב לחזור לכל הלקוחות אשר השאירו פרטים ומעוניינים בהקמת אתר בהתאמה אישית ולכן הלקוח מצהיר בזאת שלא תהיה לו כל טענה כלפי מפעיל האתר במידה ולא יקבל את השירות אותו ביקש.

לקוח אשר מפעיל האתר לא חזר אליו לאחר השארת פרטים, מוזמן להתקשר למספר הטלפון של האתר שמופיע בתחתית הדף תחת קטגוריית "פוטר" לקבלת שירות.

מובהר בזאת כי הצעת המחיר עבור שירות זה נעשית באופן פרטני כלפי כל לקוח ולקוח. כמו כן, אין להסתמך על הצעות קודמות ו/או הצעות שניתנו ללקוחות אחרים.

משתמש האתר מצהיר בזאת כי הוא מבין ששירות הקמת אתר בהתאמה אישית נעשה באופן פרטני וספציפי לדרישותיו כך שלא תהיה לו שום תלונה ו/או טענה לגבי הצעת המחיר הספציפית שלו. כמו כן, מפעיל האתר לא יישא בשום אחריות על הסתמכותו של משתמש האתר בקשר עם הצעות מחיר קודמות שהוצעו לו ו/או למי ממכריו.

מובהר בזאת כי התשלום עבור שירות זה נעשה אל מול מפעיל האתר בלבד ולא בדרך של סליקה באתר. בנוסף, מובהר בזאת כי מדיניות הביטולים וההחזרות אשר מוצגת בתקנון זה אינה חלה על שירות הקמת אתר בהתאמה אישית וההסכם אשר יחתם באופן פרטני בין משתמש שירות זה למפעיל האתר – הוא הקובע.

19. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע ומבין כי האתר עצמו לא פעיל בשבתות וחגים לקבלת מידע ו/או לרכישות חדשות. עם זאת מערכות האתר לרבות כלל השירותים אשר נרכשו לפני כגון: דומיין בקליק ו/או אתר בקליק ו/או אחסון בקליק פועלים באופן רציף גם בשבתות וחגים.

20. כחלק מפעילות האתר, לקוחות האתר יכולים לקבל גישה מהמחשב או מכל מקום אחר דרך יוזר (ftp) בסיוע של מפעיל ומערכות האתר על מנת להעלות קבצים ו/או לערוך קבצים וכו'.

21. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע שחל איסור להעלות קבצים מזיקים לשרת. כמו כן, חל איסור מוחלט על שימוש בסקריפטים הבאים על השרתים של הפלטפורה : UltimateBBS, IKonBoard, YABB forum, Proxy scripts, IRC scripts, Anonymizer וחדרי צ'אט שאינם כלולים בסקריפטים סטנדרטיים המגיעים עם ממשקי הניהול (cPanel). מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכון לתבוע ולהשתמש בכל זכויותיו המשפטיות כאשר משתמשי האתר מפרים סעיף זה ומעלים קבצים מזיקים לשרת.

22. מובהר בזאת שכל נזק שנגרם לשרתים כתוצאה מהחדרה של וירוסים ללקוחות שנתנה להם גישת ftp לקבצי השרת יהיו באחריות המשתמש בלבד אשר יישא בתוצאות ובנזק ובזמן העבודה שנגרם על מנת לסדר את אותו השרת שאליו הוחדר וירוס.

23. בעת רכישת שירותי הפרסום יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כמו שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת מפעיל האתר לא יוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

24. כלל הטפסים באתר אשר דורשים מילוי פרטים אישיים של הלקוח, אינם למטרת דיוור ו/או פרסום (למעט טופס ה"פוטר" אשר הוזכר בסעיף 18ג לעיל). כמו כן, הלקוח יכול לאשר ו/או לבטל קבלת דיוור ופרסום במייל ו/או בטלפון על ידי לחיצה בסימון המתאים באתר.

25. יודגש, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעיל האתר עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.

26. במעמד ביצוע ההזמנה יבצע האתר בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר על ידי הרוכש, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט הנרכש על ידו, יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

27. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעיל האתר יקבל אישור מהגורם הרלוונטי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.

28. ההזמנה תרשם במחשבי מפעיל האתר ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה מייד בסמוך לסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. במקרה של אי קבלת הודעת האישור במייל יש לפנות לשירות הלקוחות.

29. המשתמש באתר יקבל חשבונית עבור ביצוע התשלום לאחר ביצועו לחשבון האמייל אותו הזין במעמד הרכישה.

30. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של מפעיל האתר אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את מפעיל האתר. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של מפעיל האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה.

31. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.

32. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.


אספקת מוצרים

33. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, מפעיל האתר לא יוכל להבטיח שההזמנה תיקלט.

34. מפעיל האתר אינו אחראי לטיב השירות שניתן על ידו ואינו מבטיח תוצאות מכל סוג שהוא. מפעיל האתר עשוי להשתמש בתוכנות שפותחו או יפותחו על ידו או בכל תוכנה אחרת שעשויה לסייע להשגת תוצאות עבור הלקוח.

35. על הלקוח מוטל האחריות לבדוק את אישור ההזמנה שנשלח בדואר האלקטרוני שמסר בכדי לוודא שאין טעות בהזמנה. לא תתקבל כל טענה כי הוזמן משהו שונה מתוכן אישור ההזמנה.

36. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע לעובדה שרכישת הדומיין כמו גם בניית האתר בקליק הינם תהליכים שלוקחים עד 3 ימי עסקים כך שיכול וייווצר מצב שבו למרות שהלקוח קיבל הודעה ממפעיל האתר על כך שהדומיין אותו בחר פנוי, אותו הדומיין ייתפס במהלך הזמן שנוצר מרגע פתיחת הבקשה לרישומו ועד לקבל אישור בפועל והפעלתו. במקרה כזה הלקוח מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה כנגד מפעיל האתר. בנוסף, וכפי שיפורט בסעיף "מדיניות החזרות וביטולים), הלקוח אשר הדומיין אותו רכש נתפס על ידי גורם אחר, יוכל לקבל החזר כספי מייד ו/או לבחור שם אחר לדומיין חדש ללא עלות נוספת.


אחריות האתר

37. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי והאתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.

38. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכיוצא בזה המופעים באתר.

39. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו.

40. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

41. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של הגולש. האתר אינו מתחייב כי התכנים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

42. למפעיל האתר לא תהיה כל אחריות ביחס לתוצאות המתקבלות משימוש בשירותי החברה, ואינו מתחייב לתוצאות מכל סוג.

43. הלקוח מצהיר ומודע לעובדה כי מערכות האתר הינן מערכות אוטומטיות כך שייתכן ובשל גורמים מסויימים ובלתי מתוכננים כגון: הפסקות חשמל ו/או עבודת תשתית בשרת וכו', ייתכנו תקלות כאלה ואחרות (להלן: "הפסקת פעילות בלתי צפויה"). מפעיל האתר לא יישא בשום אחריות אשר נובעת מתקלות מסוג זה אשר אינן תלויות בו. כמו כן, מפעיל האתר ישלח התראה במייל במידה ותהיה הפסקת פעילות בלתי צפויה ויעדכן ברגע שהבעיה חלפה.

44. מפעיל האתר לא ישא בשום אחריות אשר נובעת מנפילת שרת כזה או אחר.


מדיניות ביטולים

45. מדיניות הביטולים והחזרת כספים למשתמשי האתר מסווגת לפי סוגי המוצרים והשירותים אשר מציע מפעיל האתר במסגרת פעילות האתר ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ״א-1981 (להלן: "החוק") ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "התקנות"), כפי שיתואר להלן:

א. רכישת דומיין – כפי שתואר בהרחבה לעיל ברכישת דומיין, בוחר המשתמש שם רצוי כך שבמידה והשם פנוי, תפתח בפני הלקוח אפשרות לרכוש את אותו הדומיין בעלות של שנתית קבועה. כמו כן, וכפי שצוין לעיל הליך רישום והפעלת הדומיין לאחר הסדרת התשלום על ידי הלקוח יכול לקחת עד 3 ימי עסקים שבהם ישנה אפשרות שהדומיין ייתפס על ידי אדם אחר. במידה והדומיין אכן נתפס ולא ניתן יהיה לרשום אותו על שם המשתמש, תשלח אליו הודעה שבא יוכל לקבל החזר כספי מלא ו/או לבחור שם אחר עליו יפתח הדומיין ללא עלות נוספת.

ראוי לציין כי כל הדומיינים הנרכשים באתר נרשמים במחזור שנתי קבוע כך שמפעיל האתר מבצע רישום אוטומטי בכל שנה וכל עוד הלקוח לא הגיש לו הודעת ביטול.

במידה והמשתמש רכש דומיין תקין שנרשם והופעל על שמו, הוא יוכל לבטל את הרכישה עד 30 יום מיום ביצוע העסקה ולקבל החזר כספי מלא. כמו כן לאחר 30 ימים בהם הדומיין פעיל על שם המשתמש לא ינתן החזר כספי והלקוח יוכל לבטל את החידוש האוטומטי עבור השנה הבאה בלבד, קרי הדומיין יהיה שייך למשתמש עד סוף השנה ולאחריה יבוטל החיוב האוטומטי וכך גם הרשאתו של המשתמש להשתמש בדומיין.


ב. הקמת אתר בקליק – כפי שהובהר לעיל שירות זה מכיל בתוכו עלות חד פעמית (להלן: "תשלום חד פעמי") ועלות חודשית בעבור רישום הדומיין והשרתים (אחסון) (להלן: "תשלום חודשי"). כמו כן במידה והלקוח בחר גם באופציה לדומיין חדש אשר נרשם על שמו יתווסף לעלויות אלה תשלום שנתי כמפורט לעיל בעבור רכישת הדומיין והפעלתו.

הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע לעובדה שמפעיל האתר רשאי לשנות את העלות החד פעמית מעת לעת ורשאי הוא להציע מבצעים כאלה ואחרים בעבור עלות זו. כמו כן, מפעיל האתר לא כפוף לשום מבצע אשר הציע ואשר פג תוקפו ולא תהיה למשתמש האתר כל תלונה בקשר להורדת המבצעים כאמור.

במידה והמשתמש רכש "אתר בקליק", הוא יוכל לבטל את הרכישה עד 30 יום מיום ביצוע העסקה ולקבל החזר כספי מלא בעבור התשלום החד פעמי והתשלום החודשי.

כמו כן לאחר 30 ימים לא יינתן החזר כספי בעבור התשלום החד פעמי אשר שימש את מפעיל האתר להקמת האתר עבור המשתמש. עם זאת, הלקוח יוכל לבטל את התשלום החודשי עבור החודש הבא בלבד, קרי, הביטול יחול על החודש הבא כך שהמערכת והדומיין יהיו פתוחים עבור הלקוח עד סוף החודש עבורו שילם ולאחריו תינעל המערכת לכל גישה של המשתמש.


ג. שירות אחסון – במידה והמשתמש רכש שירות אחסון, הוא יוכל לבטל את הרכישה עד 30 יום מיום ביצוע העסקה ולקבל החזר כספי מלא בעבור התשלום.

כמו כן לאחר 30 ימים ועבור כל תשלום נוסף בגין שירות זה לא יינתן החזר כספי שכן הלקוח יוכל לבטל את התשלום החודשי עבור החודש הבא בלבד, קרי, הביטול יחול על החודש הבא כך ששירות האחסון יהיה פתוח עבור הלקוח עד סוף החודש עבורו שילם ולאחריו תינעל המערכת לכל גישה של המשתמש.


ד. שירות הקמת אתר בהתאמה אישית – כפי שצוין לעיל שירות זה מוצע באתר אך בפועל נעשה באופן פרטני וספציפי עבור כל לקוח. על כן, בבחירת שירות זה יקבל הלקוח הצעת מחיר וחוזה שיחתם בינו לבין מפעיל האתר אשר יקבע את מדיניות הביטולים וההחזרות לגבי אותו השירות ובהתאם לחוק ולתקנות.

46. כלל הודעות ביטול רכישת שירותי האתר יהיו כפופים לאמור לעיל ולגבי כל שירות בנפרד. כמו כן, הודעת ביטול תבוצע על ידי שליחת מייל למפעיל האתר בלבד בכתובת info@zohar-development.co.il ו/או בהודעת וואטאפ לטלפון – 0505444681.


קניין רוחני

47. מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות מפעיל האתר בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.

48. אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר.

49. דומיין האתר, האתר, שם המותג, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), פיתוחי תוכנה שיפותחו על ידי מפעיל האתר וכיוצא בזה - הם כולם רכושו של מפעיל האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו כן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מפעיל האתר נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינה הרוחני של בעלת המותג ו/או של צד ג' שהוא שאישר את השימוש בהם לה או למי מטעמה.

50. שרתי ומערכות האתר הינם בבעלות בלעדית של מפעיל האתר. כמו כן, לקוחות שבחרו להקים אתר אינטרנט בכתובת מקומית מודעים לעובדה כי בעת ביטול הזמנתם ו/או התקשרותם עם מפעיל האתר, כתובת הדומיין המקומית כמו גם שירותי מפעיל האתר בעבור מוצר זה יופסקו ויחזרו לידיו של מפעיל האתר לאלתר.
הפסקת הפעילות באתר

51. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי את הפעילות באתר ו/או לביטול הזמנה של לקוח.

52. במידה ובוטלה הזמנה על פי החלטת האתר, יזוכה הלקוח במלוא הסכום אותו שילם.

53. ככל והאתר יפסיק את פעילותו ו/או תבטל הזמנה מסויימת של לקוח, בגין טעות בתיאור המוצר, מחיר שגוי ו/או כל סיבה שהיא, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי ממפעיליו. לחילופין ולפנים משורת הדין, רשאי מפעיל האתר לאשר את תנאי העסקה החדשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.


שונות

54. תנאי השימוש באתר מתקיימים באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון: טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב יד וכו'). הם חלים על השימוש באתר גם ברשת האינטרנט וגם בכל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

55. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

56. האתר עושה ככל שיכול לדאוג שהמידע שמופיע באתר יהיה המידע המדויק ביותר אבל יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב אי דיוק מסוימים או טעויות והאתר לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן, ט.ל.ח.

57. כל התנהגות ו/או התנהלות של מפעיל האתר לטובת משתמש האתר מחוץ לגבולות שימוש האתר ובניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור מצידה על האמור בתקנון זה.

58. במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר, יפעל מפעיל האתר לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגדה בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.

59. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

60. המחירים באתר כוללים מע״מ על פי הדין ויובהר, כי המחיר הסופי הינו המחיר אשר יופיע בעמוד הזנת פרטי האשראי.

61. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית משפט המחוזי בתל אביב.


מדיניות פרטיות ושמירת סודיות


החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה.

מטרת מדיניות הפרטיות המובאת להלן הינה לפרט את יחס החברה המפעילה את האתר לכל נושא הפרטיות של המשתמשים באתר, לרבות המידע שמסרו המשתמשים באתר, המידע שנאסף על נוהגיהם באתר והשימוש שעושה האתר במידע זה.


המידע שנאסף

62. הלקוח באתר יתבקש למסור את המידע האישי שלו על מנת לפתוח דומיין חדש ו/או להקים אתר בקליק ו/או לרכוש שירותי אחסון ו/או לקבל הצעת מחיר לאתר מותאם אישית. האתר נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על סודיות המידע האישי של לקוחותיה והיא תעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמשים, קבלת הצעות מחיר למשתמשים, פרסומות ומידע שיווקי של מפעיל האתר במידע והמשתמש אישר זאת באתר.

63. הינך מצהיר כי כל הפרטים האישיים, הנמסרים על ידך באתר, הינם נכונים ומלאים וכי הם נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה, מבלי שחלה עליך חובה כלשהי למסרם. כאשר אתה מוסר באתר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר כי המידע נמסר בהסכמתו המפורשת של הצד השלישי.

64. אם הינך מתחת לגיל 18, הינך מאשר כי קיבלת את הסכמת אחד ההורים או האפוטרופוס החוקי שלך בטרם השימוש באתר ומסירת הפרטים האישיים.

65. כאשר אתה משתמש באתר, יתכן שנאסף עליך מידע כגון העמודים בהם צפית, מידע שקראת, מוצרים שרכשת, פרטי ההתחברות שלך – סוג המכשיר סוג הדפדפן כתובת ה IP, אמצעי התשלום ששימש אותך ועוד. אם התחברת באתר באמצעות מנגנון התחברות צד שלישי – כמו למשל – התחברות באמצעות חשבון ג'ימייל או פייסבוק, יתכן ויאספו עליך פרטים אישיים ומידע נוסף שיועברו מהצד השלישי לאתר. המידע שמסרת באתר והמידע שנאסף עליך בעת השימוש באתר כפופים למדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין לרבות החוק להגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017 ותקנות ה- GDPR של האיחוד האירופאי.

66. פרטיו האישים של המשתמש (דואר אלקטרוני ו/או מספר נייד בלבד), יישמרו על פי בקשת המשתמש באתר לטובת דיוור ישיר. להסרה יש ללחוץ על הלחצן אשר מופיע בתחתית האתר. ביצוע ההסרה עתיד להימשך כ-14 ימי עבודה, מיום קבלת הפנייה.
שימוש במידע

67. האתר מחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטים של לקוחותיה הרשומים באתר אלא לצרכיו של תפעול האתר ועל מנת לאפשר לבצע את ההזמנה על הצד הטוב ביותר ועל מנת להעביר מידע ללקוחות.

68. מפעיל האתר מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע קבלת האינפורמציה וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.

69. מפעיל האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות", המוכרות גם כ-"Cookies", על המחשבים של המשתמשים ועל מכשירי המובייל. מדובר בנוהל סטנדרטי הנהוג בקרב כל חנויות האינטרנט.

70. מפעיל האתר מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחותיה, כל מידע המתקבל באתר, בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי Cookie בעת שימוש באתר, הוא לשימוש בלעדי של אתר (כפוף למתן הסכמת הלקוח להיכלל ברשימת התפוצה של האתר).

71. למרות האמור לעיל, מפעיל האתר יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעיל האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מעפילת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מפעיל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.


נהלי אבטחה

72. מפעיל האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.

73. האתר עושה שימוש במערכות תוכנה מתקדמות ובנהלי אבטחה מחמירים במטרה למזער סיכוני חדירה למערכותיה ולמזער חשיפה לא מורשית למאגרי המידע שבבעלותה. עם זאת, אנו מבהירים כי אין פתרון אבטחתי מושלם וכי היא אינה מתחייבת לחסינות מוחלטת של מערכותיה מפני גישה בלתי מורשית.

74. האתר מאובטח באמצעות תעודת (SSL (Let’s Encrypt, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.

75. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, מפעיל האתר לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

76. מפעיל האתר עושה מאמץ לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעיל האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל מפעיל האתר או אצל מי מספקיה.

77. המידע עליך מאוחסן במאגרי מידע המנוהלים על ידי מפעיל האתר ו/או על ידי צד שלישי מטעמה בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017. מידע רגיש, כגון סיסמאות, נשמר במאגרי המידע בצורה מוצפנת. מאגרי המידע עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בעצם השימוש באתר, אתה מסכים להעברת המידע עליך ולשמירתו מחוץ לגבולות ישראל.


הזכות לעיון במידע

78. לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך רשאי לעיין במידע עליך המוחזק במאגרי המידע של האתר. באם תמצא כי המידע עליך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע עליך או למוחקו. אם המידע שבמאגרי המידע של האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, הינך זכאי לדרוש שמידע זה יימחק.

79. כל פנייה שלך לחברה בנוגע לעיון במידע עליך ו/או שינויו, תעשה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר. מחובתך לוודא כי פנייתך הגיעה לחברה ומטופלת על ידה. מפעילת האתר מסירה מעצמה אחריות לפניות שלא הגיעו אליה ו/או שהגיעו אליה שלא בכתב ו/או שאינן קריאות וברורות.

80. אם לדעתך האתר פוגע בפרטיות המשתמשים בו ככלל, או בפרטיותך כפרט, אנא פנה לחברה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר.


שינוי במדיניות הפרטיות

81. מפעיל האתר שומר לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת את מדיניות הפרטיות. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתוך 48 שעות מרגע העדכון. מפעיל האתר רשאי על פי שיקול דעתו לעדכן את המשתמשים בשינוי במדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. המשך שימושך באתר מהווה הסכמה לנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן, עליך להפסיק את השימוש באתר.

דילוג לתוכן